OMActivities Etkinlik Takvimi

Etkinliklerinizi gönderin - Yukarıdaki Takvime ekleyelim !

18 Ekim 2015 Pazar

Koruncuk Bolluca Çocukköyü - OMA AdımAdım için hazırlanıyor!

Bu sene Koruncuk için AdımAdım'da koşacağımı söylemiştim. İşte bu sebeple Koruncuk Bolluca Çocukköyü'ne gidip oradaki küçük koruncuklarla tanıştım. Oradaki ilgililere merak ettiğim soruları sordum. Öğrendiklerim karşısında şaşırmadım dersem yalan olur.


Çünkü dünyada 132 ülkede uygulanan bu sistemin Türkiye'de 20 senedir uygulandığını öğrendim. Çok mutlu oldum. Ülkemizde şu anda sadece Istanbul'da bulunan çocukköyü, bağışcıların katkıları ile yakında İzmir'de de açılacak. Uluslararası SOS çocuk köyleri birliğini internetten araştırdığım zaman Kanada'da (BC) sadece bir adet köy olduğunu, bizim ülkemizde ise 2. köyün yakında açılacağını duymak beni çok ama çok mutlu etti. Umarım bizler ve bağışcılar sayesinde bu hedef en kısa sürede gerçekleşecek ve daha fazla Koruncuk Çocukköyleri açılacak!Umarım damla damla biriken, adım adım büyüyen bu yardımlar Bolluca Köyünde gözümle gördüğüm koruncukların daha da mutlu olmalarını sağlar.  Facebook grubunu takip ederseniz sevinirim.  OMA - Adım Adım 

Fotoğraftaki çocuklar - Koruncuk çocuklarıdır!
En arka sırada -en sağda- beni görebilirsiniz :) 


Çocukköyü Hakkında Soru ve Cevaplar:


-Çocukköyü nedir? Kaç ülkede uygulanmaktadır?


Çocukköyü, köy, anne, kardeşlik ve aile olmak üzere dört temel öğeden oluşan yerleşim birimidir. Çocukköyü'nde yaşayan çocuklar yöredeki okullara giderler, toplumun sosyal ve kültürel hayatına da katılmış olurlar. Çocukköyü sistemi, dört aşamadan meydana geliyor. Koruncuk'un çocukköyü yaşamı Aile Evleri ile başlar. Aile Evlerinin her birinde 7-8 Koruncuk anne şefkati ile büyür. Aileler, günlük yaşamın getirdiğiğ sorumlulukları, sevinçleri, üzüntüleri beraber yaşarlar. 12-13 yaşına gelen kız ve erkek çocuklar ayrı ayrı Gençlik Evleri'ne geçerler. 20-21 yaşına kadar gençlerden sorumlu liderlerinin denetiminde bu evlerde kalırlar. Eğitimlerini tamamlayıp, bir meslek sahibi olup, para kazanmaya başladıklarında ise, Çocukköyü dışında bir ev kiralayarak, giderlerinin bir kısmı desteklenerek Yarı Bağımsız Yaşam statüsüne alınırlar. Fakat hiçbir zman büyüdükleri Çocukköyü ile bağları kopmaz. Çocukköyü'nün manevi desteği her zaman sürer. Vakfımızın da model olarak aldığı Çocukköyü sistemi 132 ülkede uygulanmaktadır!

-Bolluca Çocukköyü'ünün tarihi?


Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda, UNESCO Danışma Kurulu Üyesi, SOS Kinderdorf International’ın (Uluslararası SOS Çocuk Köyleri Birliği) ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 52 dönüm arazi üzerinde, Bolluca Çocukköyü’nü hizmete açmıştır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından, Türkiye’den ilk defa Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na, 2005 yılında ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklar konusunda yaptığı özverili çalışmalarından dolayı “ ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü” verilmiştir. Türkiye’de bu statüyü kazanan ilk ve tek vakıftır.
22.07.2008 ve 14.10.2009 tarihlerinde imzalanan ek protokoller ile işbirliği ve destek kapsamı genişletiliştir. , SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün Çocuk yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda 13.10.2009 tarihli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlük Makamı onayı ile kurum ismi Bolluca Sevgi Evi Çocuk yuvası ve Yetiştirme Yurdu olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bolluca Çocukköyü, SHÇEK(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü) ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı arasında 21.06.1996 tarihinde imzalanan Protokol ile işbirliği içerisinde işletilmektedir. 


-Aile Evi ne demek? 


0-13 yaş arası 7-8 kız ve rekek çocuğun anne şefkatiyle büyüdğü, yaşadığı sıcak yuvadır. Evin sorumlusu Anne'dir. Anne, çocukların bakımı, yemeği, temizliği, çamaşırı, eğitimi, alışverişi, yani her şeyiyle özveriyle ilgilenir. Büyük çocuklar evdeki yaşamda sorumluluk alırlar. Böylece ilerideki yaşamları için özgüven ve beceri kazanırlar. Annelere günlük ev işlerinde Teyzeler (Anne yarısı) yardımcı olur. Her teyze iki Aile Evi'ne destek hizmeti verir. Anne izindeyken evdeki sorumluluğu teyzeler alır. Neticede, Aile Evlerinin yaşamının bizim ailelerimizden farkı yoktur.

-Anneler kimlerdir? 


Şefkat ve özenle çocukları sağlıklı bir şekilde büyütebilecek, onlara güven aşılayabilecek, toplum değerine sahip, özel olarak belirli bir eğitim ve sınama sürecinden sonra seçilmiş, 25-45 yaş arası örf ve adetlerimize uygun görüşlü psikolojik yönden sağlıklı kimselerdir. Anneler maaşlı ve sözleşmeli olarak çalışırlar. Çocuk bakımı ile ilgili üniverstilerden ve Milli Eğitimden periyodik olarak eğitimler verilerek mesleki gelişimleri sağlanır. Çocuğun gelişimine rehberlik ederler.


-Gençlik evi ne demek?


Aile Evinde büyüyen çocuklar ergen yaşa (12-13) gelince, Çocukköyü'nün sınırları içinde müstakil kız ve erkek Gençlik Evlerine geçerler. (Herbirinde 20 gencin barındığı 2 ev) Burada annelerin yerine Gençlik liderleri vardır. Gençlik Liderleri üniversite mezunu, yaşça gençlere daha yakın, onlara her yönden model olabilecek gençlerdir. Gençlik liderleri de maaşlı ve sözleşmeli olarak görevlerini sürdürmektedirler.
Ortalama 20 kişinin kaldığı bu evlerde yine gençlerin sorumlulukları devam eder. Aldıkları bu sorumlulukla temel yaşamsal becerileri ve özgüvenleri gelişir. Gelecekleri ile ilgili mesleki seçimleri yaptığı bu dömende gence gerekli destekler sağlanır.


-Çocukköyünde Günlük Yaşam nasıl?


Çocuk Köyü'nde günlük yaşam, sabah 7’de başlar. Evlerinde annelerinin hazırladığı kahvaltılarını yapıp hazırlıklarını bitiren çocuklarımız saat 8.30’da derste olmak üzere yola çıkarlar. Okulları uzak bölgelerde olanlar Köy aracı ile okullarına bırakılır. 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız ise saat 9’da Köyün içinde yer alan anaokulunda derse başlarlar. 
Yakın bölgede okuyan çocuklarımız ve anaokulundaki küçükler öğle yemeği için evlerine döner, öğle saati sonunda da tekrar okullarına giderler. Her hafta bir aile evi “Misafir Evi” olmaktadır. O hafta Köyü görmeye gelen misafirlerimiz bu evde ağırlanır, öğlen yemekleri ve çay saati bu evde yapılır. Bu sayede her hafta bir evin çocukları hem misafirlerle iletişim kurma, hem de nasıl misafir ağırlanacağı konusunda genel kültür alma fırsatı bulur. Okul çıkışında büyük çocukların hemen hepsi 15.30-16.00 arasında Köye dönmüş olur. 

6., 7. ve 8. sınıflar için bir iki saatlik dinlenme zamanının ardından etüt dersleri başlar. Öğretmenlerimiz çocukları sınıf düzeylerine göre sırasıyla derse almaktadırlar. 
Hafta sonları etüt saatlerinin dışında kalan zamanlarda çocuklarımız için, kendi istekleri de göz önünde bulundurularak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. Bunların başında 15 günde bir düzenlenen tiyatro seyirleri ve müze gezilerimiz gelmektedir. 


Akşam yemeklerinin ailece aynı masada yenmesi Köyün olmazsa olmaz bir kuralıdır. Bu nedenle aile evindeki tüm çocuklar, o evin düzenine uygun olan yemek saatinde, anne ve teyzesi ile birlikte yemeklerini yerler. 

-Çocukları Hayata Nasıl Hazırlıyoruz?


Sağlıklı bir aile ortamında, anne sevgi ve şefkati ile büyüyen çocuklarımız, psikoloğumuz ve destek aldığımız hastanalerin ilgili bölümlerinin uyguladığı tedavi ve terapilerle desteklenir. Eğitim hayatına başlayan çocuklarımızın derslerine yardımcı olmak ve başarılarını arttırmak için özel derslerle takviye edilir. Çocuklarımıza özel okullardan ve dershanelerden burs sağlanır. Kapasite ve isteklerine göre mesleki yönlendirme ve bilinçlendirme yapılır. Eğitimlerinin yanında sosyal aktivitelerle rehabilite olmaları ve özgüvenlerinin gelişmesi sağlanır. Bu arada ortaya çıkan kabiliyetlerinin de gelişmesi için gerekli olanaklar yaratılmaya çalışılır. Her gencimizin mutlaka eğitimini tamamlaması ve en az 2 yıllık bir yüksekokuldan mezun olarak hayatını idame ettirecek bir meslek sahibi olması hedeflenir. Çocuklarımız, çevredeki okullara gidiyorlar. Gençlerimizden şehir dışında üniversitede okuyanlar da var.

-Çocuklar köye nereden geliyorlar?


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden geliyorlar.

-Korunmaya Muhtaç Çocuk ne demek? 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tanımladığı 'korunmaya muhtaç çocuk' beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan,
-Ana veya babasız,
-Ana veya babası belli olmayan,
-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
-Ane veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışlanlıklara karşı ssavunmasız bırakılan ve başıboğluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.


Fotoğraftaki çocuklar - Bolluca Çocukköyü Koruncuklardan 

-Çocuklar evlere yerleştirilirken hangi şartlar uygulanıyor? 


Her aile evi'nde 0-13 yaş arasında azami 8 çocuk olmasına, kız-erkek dağılımına ve öz kardeşlerin birbirinden ayrılmamasına, aynı evde büyümelerine özen gösteriliyor.

-Eğitim nasıl sağlanıyor?


Çocuklarımız çevredeki okullara gidiyorlar. Gençlerimizden şehir dışında üniversitede okuyanlar da var.

-Ortaklar var mı?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında işbirliğimiz mevcuttur. Sponsorlarımızın da maddi ve manevi desteği bize her zaman güç vermektedir.

-Çocukköyünü nasıl ziyaret edebiliyoruz? 


Mesai saatlerinde olmak koşulu ile her gün ziyaret edilebilir. Yalnız, kalabalık grupların önceden ziyaret günü için teyit almaları gerekmektedir.

-Çocukköyü nerede ve nasıl gidilir?


Bolluca Çocukköyü, İstanbul'un yeni ilçesi olan Arnavutköyün Bolluca Köyü'ndedir. Gaziosmanpaşa'nın içinden gidilebildiği gibi Kemerburgaz-Göktürk çevre yolundan Saray istikametine doğru devam edip, İhsaniye'de otobandan ayrılıp ulaşılabilinir.


Bu sene AdımAdım ile Koruncuk'lar için ilk koşumu yapacağım. Umarım küçük de olsa bu çocuklara sizlerin sayesinde katımız olacak. Sormak istediğiniz soru olursa lütfen sorun - öğrendiklerim ve bildiğim kadarı ile - yardımcı olmaya çalışayım.
Damla damla biriken, adım adım büyüyen bu yardımlar Bolluca Köyünde gözümle gördüğüm koruncukların daha da mutlu olmalarını sağlayacak!  Facebook grubunu takip ederseniz sevinirim.  OMA - Adım Adım 


Bu iki kocaman adam, Koruncuk köyünde yetişmiş gençler... Onlarla tanıştık bizim onlar için koştuğumuzu duyunca çok mutlu oldular. Aslında biz onlarla tanıştığımız için mutlu olduk!!!
Sizlerin sayesinde (bağış yapanların) daha bir sürü Koruncuk yetişecek.

BAĞIŞ yapmak artık çok kolay:
https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC5536

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...